PROMOTION

เงื่อนไข 

  • โปรโมชั่นสำหรับการผลิตครีมเท่านั้น (ไม่รวมผลิตสบู่และผลิตอาหารเสริม)
  • โปรโมชั่นที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้
  • หากเกิดกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
  • การรับสิทธิ์สำหรับโปรโมชั่นนี้จะได้รับเมื่อชำระเต็มจำนวนเท่านั้น