ธนาคารกรุงศรี  
 
ชื่อบัญชี บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
เลขที่บัญชี 626-136-9999

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB